English

Utland

En utlandsresa är ofta ett exklusivt sätt att mötas på och att veta vad investeringen ska resultera i är av största vikt. Initiativ erbjuder utlandsresor till kunder som kräver att resan ska skapa ett bestående intryck, vara unik både före, under och efter resan. Resan ska användas som ett medel för att:

  • Öka varumärkeskännedom internt för att skapa en vinnarkultur
  • Öka varumärkeskännedom externt i form av utbildning eller ökade försäljningsaktiviteter

 

Besök vår inspirationssida www.initiativinspirerar.se

 

Varför använda Initiativ vid en utlandsresa?

  • Resan ska ha en tydlig röd tråd och utstråla kvalitet från inbjudan till hemkomst
  • Resan ska skräddarsys utifrån gruppen och det tydliga syftet med resan
  • Resan ska skräddarsys utifrån gruppen och det tydliga syftet med resan
  • Ni ägnar er åt de deltagare som är med på resan och Initiativ står för all logistik, alla detaljer och ser till så att allt flyter
  • Initiativ har genom lång erfarenhet skapat leverantörsrelationer som ger kostnadseffektivitet och en trygghet på plats